Klubbting

Årsmøte Stor-Oslo Skyteklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Stor-Oslo Skyteklubb 2022.

Årsmøtet avholdes 28.02 klokken 18.00, online på Teams. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 21.02.22 til leder@storosloskyteklubb.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet pr e post

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stor-Oslo Skyteklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha betalt medlemskontingenten. 

Påmelding skjer ved å sende mail til leder@storosloskyteklubb.no, slik at vi kan sende ut link til møtet.

Velkommen til årsmøte!

Vennlig hilsen

Styret 

Oslo,01.02.22